ការកៅស៊ូប្រើបានច្រើនយ៉ាង រូបមន្តមិនមានក្លិនឈួល

ការកៅស៊ូប្រើបានច្រើនយ៉ាង រូបមន្តមិនមានក្លិនឈួល

បកប្រែភាសា
ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

ការកៅស៊ូប្រើបានច្រើនយ៉ាង រូបមន្តមិនមានក្លិនឈួល
(កាវកៅស៊ូប្រើបានច្រើនយ៉ាង, កាវកៅស៊ូ, កាវកៅស៊ូបែបល្ហើយកំរិតទាប, សម្រាប់ការងារស្បែក, កាវកៅស៊ូបែបល្ហើយទាប)
ជាកាវប្រើបានច្រើនយ៉ាង គុណភាពខ្ពស់ ស័ក្តិសមសម្រាប់ការចាប់ជាមួយផ្ទៃច្រើនប្រភេទដូចជា ឈើកក់ ស្បែក PVC ហ្វូំព្រំ ដែក និងបេតុង មានបរិមាណ VOC ទាប និង មិនមានថូលូអ៊ិន និងហ្វរ៍មាល់ឌីហៃទាប។

ការច្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រើ់ប្រាស់ :
-ឡាមិនេត
-ហ្វម៉ៃកា
-ឈើ
-ឈើកក់
-យូភីវីស៊ី
-លោហៈ
-កៅស៊ូ
-ស្បែក
-ភីអេស
-ភីយូហ្វូម
-កន្លេលកៅស៊ូ
-ស៊ីម៉ង់

ក្រុមកាវដែលមិនមានថូលូអ៊ិន និងហ្វរ៍ម៉ាន់ឌីហាយទាប

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

DAT 

ជ័រស្អិត និង ឧបករណ៍កាវស្អិត
ការស្អិតជាប់ដែលគ្មានជាតិពុល
កាវស្អិតដែលមានកម្រិតគីមីទាប
កាវស្អិតរាវ
កាវស្អិតដែលមិនរលាយ
ស្អិតដែលមានក្លិនតិច
កាវស្អិតជាប់
ការស្អិតសម្រាប់តុបតែង បង្កើត និង ជួសជុល
វត្ថុធាតុសម្រាប់លាប បិត

បច្ចេកវិទ្យាជាប់ស្អិតដ៏ឆ្លាតវៃ
អំពី DAT (បច្ចេកវិទ្យាជាប់ស្អិតដ៏ឆ្លាតវៃ)

DAT
ជឿជាក់លើភាពឥតខ្ចោះ
ការគ្រប់គ្រងគុណភាព

DAT សម្រាប់ការធ្វើឲ្យស្អិត និងបិតផ្លាក ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Dunlop Adhesives (ថៃ) បង្តើតនូវស្នាដៃយ៉ាងល្អគឺ ការស្អិតបានរយៈពេលយូរតាមតម្រូវការប្រែប្រួលរបស់អតិថិជន។ ផ្អែកលើតម្រូវការ ក្រុមស្រាវជ្រាវ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងជំនាញ អាចផលិតផលិតផលដេរផ្សេងៗសម្រាប់សម្ភារៈផ្ទាល់ដោយជាក់លាក់។

ក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនស្អិត និងបិតផ្លាក គឺប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នូវគុណភាពស្អិតបានល្អបំផុតជាមួយនឹងសារធាតុ VOC ទាប ដែលមានការប្រើរូបមន្តគ្មានសារជាតិពុល ស្របនឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាល និងបរិស្ថាន ហើយ មិនប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនៃការផលិតឡើយ។